#Gracies

#Gracies

Amb la COVID-19 redefinint extensament les nostres vides, ens agradaria fer arribar la nostra més profunda simpatia a totes les famílies que han estat afectades durant aquesta pandèmia i reconèixer l’heroica tasca dels professionals mèdics que treballen...