El Dia del Medi Ambient a Masoliver

El Dia del Medi Ambient a Masoliver

A Masoliver estem molt conscienciats amb la petjada que deixem en el medi ambient, i la importància de cuidar del nostre planeta. Què fem des de Masoliver per a cuidar del medi ambient? A les nostres oficines, tant a Olot com a Barcelona, comptem amb diferents cubells...