A Masoliver estem molt conscienciats amb la petjada que deixem en el medi ambient, i la importància de cuidar del nostre planeta.

Què fem des de Masoliver per a cuidar del medi ambient?

  • A les nostres oficines, tant a Olot com a Barcelona, comptem amb diferents cubells per separar correctament i reciclar els residus generats.
  • Tot el nostre personal té ampolles d’acer inoxidable per a l’aigua, de manera que no es consumeixin ampolles de plàstic ni gots.
  • A la cafetera que compartim, s’ha habilitat l’opció “sense got” per tal d’incentivar l’ús de tasses reutilitzables en lloc de gots d’un sol ús.
  • Se li va entregar a tot l’equip una bossa de roba per a fer la compra, reduint així l’impacte d’usar bosses de plàstic.
  • Seguim en el nostre procés de digitalització de processos a nivell intern, reduint cada vegada més el paper.
  • A més, també compartim amb la plantilla formes de portar un estil de vida més sostenible.

Amb accions com aquestes, intentem ser una empresa més sostenible cada dia, i prenem responsabilitat de l’impacte que generem al medi ambient.

El Día del Medio Ambiente en Masoliver