Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

COMERCIAL MASOLIVER, SAU és una societat anònima de nacionalitat espanyola amb domicili social al carrer Puntia, número 18, de Begudà – Sant Joan de les Fonts, (17857) Girona.

El nom del domini https://www.masoliver.com està registrat a favor de COMERCIAL MASOLIVER, SAU, societat inscrita al Registre Mercantil de Girona al tom 341, foli 92, full número GI-6519 i amb el CIF número A- 17.094.715.

Podeu posar-vos en contacte amb COMERCIAL MASOLIVER, SAU de la manera següent:

  • Correu ordinari: c/ Puntia, número 18, Begudà – Sant Joan de les Fonts, (17857) Girona
  • Telèfon: + 34 972 290 119
  • Fax: + 34 972 290 587
  • Correu electrònic: info@masoliver.com

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

COMERCIAL MASOLIVER, SAU us informa que l’accés i la utilització de la pàgina web https://www.masoliver.com i de totes les URLs, subdominis i directoris que hi estan inclosos, així com els serveis o continguts que es puguin obtenir a través d’aquest lloc, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.
COMERCIAL MASOLIVER, SAU es reserva el dret a realitzar canvis a la pàgina web sense avís previ, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny de la pàgina. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament i, atès que l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, dels serveis i dels continguts recollits aquí.
Les condicions i els termes d’utilització que es recullen en aquest Avís legal poden canviar, raó per la qual us aconsellem que reviseu aquests termes quan torneu a visitar la web o hi sol·liciteu un nou servei. Així mateix, aquest Avís legal s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la web.

PUBLICITAT

COMERCIAL MASOLIVER, SAU inclourà a la web publicitat pròpia o de tercers per oferir-vos productes o serveis que entengui que poden ser del vostre interès. No obstant això i pel que fa a la publicitat de tercers, COMERCIAL MASOLIVER, SAU no pot controlar l’aparença de la publicitat de tercers, ni la qualitat i l’adequació dels productes o serveis a què es refereixi i, per tant, no respondrà de cap dany que es pugui generar a l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.

ENLLAÇOS O HIPERENLLAÇOS

Des d’aquesta web, COMERCIAL MASOLIVER, SAU us proporciona o pot proporcionar-vos l’accés a altres pàgines web que considera que poden ser del vostre interès. L’objecte d’aquests enllaços és únicament facilitar la recerca dels recursos que us puguin interessar a Internet. No obstant això, COMERCIAL MASOLIVER, SAU no fa una revisió dels continguts d’aquestes pàgines i, per tant, no es fa responsable dels continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la pàgina web d’un tercer.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés i la navegació per aquesta pàgina web implica acceptar i conèixer els advertiments legals que s’hi recullen. El simple fet d’accedir-hi no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre COMERCIAL MASOLIVER, SAU i l’usuari.

L’usuari de la web, en accedir i navegar per la pàgina web, s’obliga a utilitzar-la d’acord amb la legislació vigent en cada moment, amb les condicions establertes en aquest Avís Legal, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

L’usuari ha de respondre davant de COMERCIAL MASOLIVER, SAU i/o davant de tercers, per qualsevol dany i perjudici que pugui derivar-se de l’incompliment d’aquesta obligació. Per tant, l’accés i l’ús correcte de la informació continguda a la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, i COMERCIAL MASOLIVER, SAU no és responsable de l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que en pugui fer l’usuari.

L’usuari d’aquesta pàgina web s’ha d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi estiguin instal·lats.

COMERCIAL MASOLIVER, SAU pot prohibir l’accés a aquesta pàgina web a qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

FRAMES O MARCS

COMERCIAL MASOLIVER, SAU prohibeix expressament la realització de framings o la utilització per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alterin el disseny, la configuració original o els continguts de la pàgina web.

ÚS DE GALETES

Aquesta web utilitza galetes. Les galetes són fitxers de text que els ordinadors envien al seu disc dur per facilitar un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les galetes és personalitzar els serveis que us oferim i facilitar-vos informació que pugui ser del vostre interès. Les galetes no extreuen informació del vostre ordinador, ni determinen on us trobeu. Si tot i així, no voleu instal·lar una galeta al vostre disc dur, us demanem que configureu el navegador del vostre ordinador per no rebre-les. No obstant això, es fa constar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la web http://www.masoliver.com, entenent com a tals el títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, les imatges, les fotografies, els sons, els fitxers, els logotips, els codis font, les combinacions de colors o qualsevol altre element, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials que hi estan inclosos i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual que pertanyen a COMERCIAL MASOLIVER, SAU o a tercers. Per això, l’usuari només pot fer-los servir per al seu exclusiu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercials, ni a explotar-los, distribuir-los, reproduir-los, comunicar-los públicament, utilitzar tècniques d’enginyeria inversa, ni a modificar-los, alterar-los o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit llevat que estigui legalment permès.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització d’aquesta web es realitza per compte i risc de l’usuari. COMERCIAL MASOLIVER, SAU no es responsabilitza de l’ús impropi que l’usuari pugui fer d’aquesta pàgina web.

COMERCIAL MASOLIVER, SAU no es responsabilitza dels errors o de les omissions que puguin afectar aquesta pàgina web ni tampoc serà ni podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de l’ús de la web ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que conté.

COMERCIAL MASOLIVER, SAU no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions tècniques als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. En conseqüència, COMERCIAL MASOLIVER, SAU no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

ERRORS TECNOLÒGICS

COMERCIAL MASOLIVER, SAU posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web i farà tots els esforços perquè no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics ni la disponibilitat permanent de la web i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin causar per la falta de disponibilitat i pels errors en l’accés com a conseqüència de desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a COMERCIAL MASOLIVER, SAU.

SERVEI DE NEWSLETTERS DE COMERCIAL MASOLIVER, SAU: ADVERTÈNCIA LEGAL

De conformitat amb l’art. 22 de la Llei 34/2002, de 10 de maig, el servei de newsletters es prestarà únicament als usuaris que prèviament hagin acceptat de manera expressa rebre comunicacions sobre les novetats, els productes, les ofertes, etc. de COMERCIAL MASOLIVER, SAU.

La informació continguda en el correu és per a ús exclusiu de les persones a qui va dirigit. Està prohibit que les persones o entitats que no siguin els destinataris d’aquest correu realitzin qualsevol tipus de modificació, còpia o distribució del correu.

Si rebeu aquest correu per error, notifiqueu-ho a l’emissor i elimineu-lo.

COMERCIAL MASOLIVER, SAU recull informació personal d’identificació, com ara l’adreça electrònica, el nom, el domicili familiar o del lloc de treball i el número de telèfon que ens proporcioneu en accedir a la pàgina web, circumstància a la qual vàreu manifestar el vostre consentiment amb aquesta transferència d’informació.

COMERCIAL MASOLIVER, SAU recopila i utilitza la informació personal que ens subministreu per informar a l’usuari sobre els productes i serveis que ofereix.

COMERCIAL MASOLIVER, SAU no pot comercialitzar, ni de cap altra manera cedir a tercers, les vostres llistes de clients. Aquesta empresa utilitzarà les dades incloses en aquestes llistes únicament per posar-se en contacte amb l’usuari i per informar-lo sobre el llançament d’ofertes concretes que puguin ser del seu interès.

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general, qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació amb l’ús d’aquest lloc web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola als Jutjats i Tribunals de Barcelona, als quals se sotmeten les parts de manera expressa i, renuncien al fur propi que els pogués correspondre, si no se soluciona per acord mutu.